Nej till belönings- och bestraffningstänkande

16:e till 20:e mars gästspelar vi i Teaterrepubliken på Unga klara i Stockholm.

I höstas skrev jag och barnläkaren Lars H Gustafsson en debattartikel angående föreställningen Teaterrepubliken får barn som vi i Teaterrepubliken spelade i höstas. Jag tycker fler borde läsa den och är inte sen att utnyttja den uppmärksamhetsrivstart min blogg har fått. Håll till godo.

Föräldrastödsprogrammet COPE erbjuds sedan 2006 gratis till samtliga föräldrar i alla Malmös stadsdelar. Programmet erbjuds även i flera andra skånska kommuner.

Teaterrepublikens föreställning Teaterrepubliken får barn har återuppväckt den debatt kring COPE som senast var aktuell 2008, då programmet kritiserades för de tvivelaktiga sanktionsmetoderna ”timeout” och ”ignorering” (utfrysning) av barnet. Dessa metoder är nu borta, och det är bra. Men det finns mycket kvar som bör diskuteras.

Föreställningen bygger på ett omfattande arbete för att förstå COPE-programmets innehåll och hur detta är tänkt att fungera i vardagssituationer. Kritik framförs mot programmets värdegrund och riktar sig särskilt mot de strategier som i programmanualen kallas Belöningssystem och Effektiv gränssättning.

Belöningssystemet går ut på att man inför en valuta i familjen. Barnet erbjuds att utföra arbete i hemmet, exempelvis bädda sin säng eller göra sina läxor, och avlönas med guldstjärnor som det sedan kan handla för. Exempel på vad som kan köpas för guldstjärnorna är en extra saga (kostar 2 stjärnor i COPE-manualen) eller att en kompis får sova över (5 stjärnor).

Man ger alltså upp tanken på att barnet ska bädda sin säng för att föräldern ber om hjälp med denna syssla och gör istället bäddningen till en prestation som ger lön. Och vad innebär det?

Att bädda sängen för att föräldrarna ber om det bygger på att barnet erövrar och tränar sin empatiska förmåga och sin förståelse för andra familjemedlemmars behov.

Att bädda sängen för att föräldrarna ger en belöning bygger på att barnet tränar sin förmåga att se möjligheten till egen personlig vinning i olika situationer. Vilka barn vill vi ha? Och vilka vuxna?

Strategin Effektiv gränssättning är enligt COPE inte bestraffning utan ”en sanktion i form av en kännbar konsekvens”.

En ovetenskaplig undersökning där Teaterrepubliken frågat femtio personer om de kan omformulera den meningen med andra ord har dock entydigt gett ”straff” eller ”bestraffning” till svar.

I en debatt i Sveriges radios Studio Ett mellan August Lindmark och Malmös kommunale COPE-samordnare Lars Holmgren utvecklade den senare sin syn på den praktiska tillämpningen av strategin.

Han gav exemplet med en pojke som slår sin lillasyster. Då kan föräldern för att få slut på våldet hota med att barnet inte ska få se på TV på kvällen.

Vår syn på sådana sanktioner är att de, i bästa fall, är meningslösa, i värsta fall rent skadliga. Barnet skuldbeläggs och straffas när det är som mest frustrerat och för något det inte klarar av.

Sanktionen bygger på tanken att barnet när det blir så upprört att det börjar slåss, istället för att följa sin impuls lugnt ska luta sig tillbaka och tänka ”Vad vill jag helst? Slå min lillasyster eller titta på barnprogram ikväll?” Ett upprört barn klarar inte av sådana överväganden.

En tydlig och direkt markering från förälderns sida, ett allvarligt samtal och ett seriöst försök att förstå vad det egentligen är som händer räcker långt. Guldstjärnor och indragna förmåner är trubbiga verktyg som inte tillför någonting av värde.

Lars Holmgren sa i samma debatt att detta slags sanktioner bara utgör 20 procent av programmet – det mesta handlar om positiva, kontaktskapande inslag. Må så vara. Men sanktionerna sätter ändå sin prägel på hela programmet, vare sig COPE-företrädarna vill det eller inte.

Vi tycker det är märkligt och oroande när företrädare för COPE försöker bagatellisera och distansera sig från de kontroversiella metoderna. Vi anser att COPE måste våga diskutera och försvara sin användning av bestraffningar och belöningar, även om de menar att det är en liten del av programmet. Om de inte är beredda att göra det bör de avskaffa dessa inslag.

Idag är COPE det enda föräldrastödsprogram som skattefinansierat erbjuds till samtliga Malmös föräldrar. Är det verkligen rimligt?

Vi förväntar oss att Malmös ansvariga politiker, med kommunalrådet Katrin Stjernfeldt Jammeh som ytterst ansvarig, är beredd att ta ställning till det.

Som kommun är det fullt möjligt att säga nej till program som bygger på belönings- och bestraffningstänkande – och ändå erbjuda ett gott föräldrastöd. Det finns alternativ.
Vi behöver inte blicka längre än till Kävlinge, Eslöv och Åstorp för att få det bekräftat.

August Lindmark, Konstnärlig ledare Teaterrepubliken

Lars H Gustafsson, Barnläkare

För den mycket intresserade finns här en rätt djupgående skriftlig debatt mellan mig och en COPE-företrädare.

2 tankar på “Nej till belönings- och bestraffningstänkande

  1. Tack för att ni för fram viktiga synpunkter. Jag bor i en ”Komet-kommun” och ser med förskräckt förvåning hur ineffektiva dressyrmetoder används i allt större grad. Mest fantastiskt är att jag får så många uppskattande kommentarer kring mina egna barn men ingen verkar ta till sig att jag absolut inte belönar/betalar eller bestraffar/ignorerar mina barn. Den enda valutan i vårt hem är svenska kronor. 🙂

    Vi pratar! Barnen är så olika att det inte finns en enskild metod eller manual som funkar på alla tre. Även jag är olika! Mitt tredje barn har en ärrad veteran till morsa medan den äldste prövade mina gränser, värderingar och allmänna kapacitet bortom min egen föreställningsvärld.

    Jag är så glad att se att det finns fler än jag som tror på ett empatiskt, kärleksfullt, INDIVIDUELLT föräldraskap där vi anpassar oss till varje enskilt barn!

    Tack!

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s